ስለ ተቋም

የተቋሙ ራዕይ / vision /

  አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ
  አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ

የተቋሙ ተልዕኮ (Mission)

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን


የተቋሙ ስልጣን፣ ተግባርና ኃላፊነት

 • አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ

የተቋሙ እሴቶች (Core values)

 • አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን

የተቋሙ መልዕክቶች

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን

ማስተወቂያዎች

  አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን  አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አ
  አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን  አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አ
  አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን  አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግ

ችሎቶች

eyrruururri

አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን

አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን

አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን

አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን f

ሰነዶች፣ ደንቦችና መመሪያዎች፣ እቅዶችና ሪፖርቶች

  አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን v  አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አ
  አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን  አዲስ አበባ ታክስ ይግባኝ ኮሚሽን አዲስ አ
  አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን  አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግ

ብዙ ጊዜ የተጠየቁ ጥያቄዎችና መልሶች

Good day! aataxapeal.gov.et We put up of the sale

Good day! aataxapeal.gov.et We put up of the sale

how we can view mannuals?

ባለሥልጣን የሰጠውን የታክስ ውሳኔ በመቃወም የሚቀርብለትን ይግባኝ በመስማት በፍሬ ነገር ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤ባለሥልጣን የሰጠውን የታክስ ውሳኔ በመቃወም የሚቀርብለትን ይግባኝ በመስማት በፍሬ ነገር ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤"

dfgdg dsrsrfwees

ertert rwete ertert rwete ertert rwete ertert rwete ertert rwete ertert rwete

ባለሥልጣን የሰጠውን የታክስ ውሳኔ በመቃወም የሚቀርብለትን ይግባኝ በመስማት በፍሬ ነገር ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤ባለሥልጣን የሰጠውን የታክስ ውሳኔ በመቃወም የሚቀርብለትን ይግባኝ በመስማት በፍሬ ነገር ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤

"ባለሥልጣን የሰጠውን የታክስ ውሳኔ በመቃወም የሚቀርብለትን ይግባኝ በመስማት በፍሬ ነገር ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤ባለሥልጣን የሰጠውን የታክስ ውሳኔ በመቃወም የሚቀርብለትን ይግባኝ በመስማት በፍሬ ነገር ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤"

ባለሥልጣን የሰጠውን የታክስ ውሳኔ በመቃወም የሚቀርብለትን ይግባኝ በመስማት በፍሬ ነገር ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤

"ባለሥልጣን የሰጠውን የታክስ ውሳኔ በመቃወም የሚቀርብለትን ይግባኝ በመስማት በፍሬ ነገር ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤ባለሥልጣን የሰጠውን የታክስ ውሳኔ በመቃወም የሚቀርብለትን ይግባኝ በመስማት በፍሬ ነገር ላይ የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤ባለሥልጣን የሰጠውን የታክስ ውሳኔ ""

አድራሻችን

አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የታክስ ይግባኝ ኮሚሽን

addisappeal2013@gmail.com


+251115543212